Tipy a rady na cestu

Jak se auto řídí a na co si dát pozor

Myslete na váhu a „doložnost“ auta

 Pokud potřebujete ušetřit váhu, dejte nám to předem vědět. Zajistíme aby mělo auto prázdnou nádrž na čistou vodu (ponecháme třeba ¼ nádrže).

 Při couvání a parkování (máte k dispozici couvací kameru, ale výhled z auta je vzhledem k jeho délce a šířce omezený), raději požádejte někoho, aby Vám asistoval.

 Když projíždíte ostrou zatáčkou nebo kruhovým objezdem, vždy myslete na to, že potřebujete větší prostor pro nájezd pro odbočení, nebo průjezd kruhovým objezdem a zejména na to, že zadní část obytného vozu vybočuje do prostoru; taktéž pozor při odjezdu od tankovacího stojanu po natankování PHM (Diesel!).

 Na všech silnicích nižších tříd vždy snižte rychlost, samozřejmostí je vyhýbání se nerovnostem, výmolům, obezřetně také při přejezdu železniční tratě, zpomalovacích retardérů apod. Doporučujeme i snížit povolenou rychlost na dálnicích.

Než vyjedete, vždy zkontrolujte, že máte uzavřená a aretací zajištěna všechna okna, aby nemohlo dojít k jejich poškození při jízdě. Zkontrolujte také, že nemáte nikde volně položené žádné předměty, které by se mohli samovolně hýbat (vše musí být vždy uzavřeno v úložných prostorech a zabezpečeno proti pohybu; včetně věcí v garáži). Uzavřít sporák, použít kryt sporáku. Nastavte správně napájení/dobíjení baterie. Vyprázdněte a uzavřete nádrž odpadní vody. Nezapomeňte srolovat markýzu, odpojit kabely, zasunout stabilizační nohy. Je potřeba před odjetím z místa vozidlo obejít a zkontrolovat.

 Při jízdě vždy mějte na paměti, že obytné auto je vysoké 2,89 m, tedy dávejte zvýšený pozor, pokud podjíždíte mostní konstrukce či viadukty, pozor na jízdu stromořadím, na parkování pod stříškou, garážovém stání. Taktéž je potřeba být opatrní při nájezdu na trajekt (někdy je vhodné zadní část vozu zvýšit pomocí nafukovacích měchů, aby se neškrtlo zadní částí vozu o zem).

Než opustíte obytňák, vždy zkontrolujte, že máte uzamčeny dveře i všechna okna (může přijít nečekaný déšť, bouřka), z toho důvodu je potřeba zasunout i markýzu. Nenechávejte za okny žádné cenné předměty, zároveň zkontrolujte, že jste uzavřeli WC, doporučujeme také uzavřít přívod vody.

Než zaparkujete, vždy si pozorně prohlédněte místo, kam chcete zaparkovat. Pozor na skryté překážky (např. v trávě), na stromy a přesahy větví (neparkujte přímo pod stromem, pokud je to možné), na břehu vodních ploch nebo u koryta řeky či potoka, vždy myslete na to, že obytné auto je těžké a může se pod ním utrhnout břeh. Vždy uvažujte o velikosti místa s ohledem na jeho rovinatost, aby nebylo nutné obytné auto příliš vyrovnávat. Auto však za pomoci nafukovacích měchů vždy vyrovnejte co možná nejvíce do roviny, abyste neměli problémy s odtékáním špinavé vody do odpadní nádrže.

 Při plánování svých cest, zařaďte na trase i některý z kempů, či stellplatzů, kde máte možnost vykonat veškerý potřebný servis (vyprázdnění WC kazety a nádrže na špinavou vodu, doplnění čisté vody) a připojit se na zdroj elektrické energie (dobijte si baterie).

Tipy na cesty

Při plánování Vaší cesty doporučujeme na trase zařadit také některý z kempů, nebo stellplatzů pro doplnění vody, vypuštění odpadní vody a kazety WC a připojení na elektřinu pro dobití baterií.

Pokud raději stojíte „na divoko“, v tom případě počítejte s dostatečnou rezervou, jak plynu, tak elektřiny a nezapomeňte, že je zakázáno vypouštět do volné přírody vodu z odpadní nádrže a vyprazdňovat WC kazetu. Vždy vyhledejte místo určené k těmto účelům a chraňte přírodu. Vždy si dopředu ověřte, zda je v daném státě stání „na divoko“ povoleno.

Z aplikací pro plánování přenocování doporučujeme:

Před vyjetím doporučujeme přečíst si tyto tipy na cestu od zkušené karavanistky Kláry